Océ 940

Velkoformátová skládačka výkresů pro sklad výkresů na formát A4. Touto velkoformátovou skládačkou skládáme technické výkresy na formát A4. Tato skládačka má 3 režimy skládání, a to 210 mm na všechny klady, 210 mm na první sklad, zbytek 190 mm (pro umístění výkresu do šanonu) a 190 mm na všechny sklady.

Skládání funguje tak, že po založení výkresu skládačka na první průjezd složí výkres na 210 mm a po druhém založení na 297 mm. Tím je dosažen sklad na formát A4.