DUPLO DC-615

Automatiská řezačka vizitek, pozvánek a jiných tiskovin, které vyžadují přesný řez bez otřepů. Tuto řezačku využíváme pro řezání klasických i laminovaných vizitek, pozvánek, vytištěných na strukturované papíry a rýlování.