Jak probíhá analýza tiskového PDF?

Jakmile nahrajete tiskový soubor v PDF, náš systém jej proskenuje a automaticky vyhodnotí celkový počet černobílých a barevných stran.

Detekce černobílých a barevných stran se skládá z několika faktorů. Nejdříve se vyhodnocuje textová část, která by měla být složena ideálně pouze z černé barvy (K) nebo ze stejného poměru všech 4 barev (CMYK) s minimální odchylkou. Jakmile se daná strana skládá z různého poměru barev (CMYK), je již vyhodnocena jako strana barevná.

Důvody detekce barevné strany místo černobílé

Vložený text se skládá z tzv. super černé barvy (CMYK v různém procentuálním poměru).

Vložený černobílý obrázek se skládá ze všech 4 barev (CMYK), nikoli pouze z černé barvy (K). Pokud chcete, aby strana s vloženým černobílým obrázkem byla započítaná jako černobílá, je nutné obrázek převést na stupni šedé (K).

V textu máte barevné písmo (nejčastěji modré hypertextové odkazy).

Nadpisy nejsou v PDF vloženy jako čistý text, ale jako rastrovaný text (toto se nejčastěji projevuje při exportu do PDF v operačním systému iOS).

Textová část není v PDF vložena jako čistý text, ale jako rastrovaný text.

Proč si sami nemůžete vybrat černobílé a barevné strany?

Abychom omezili chybovost tisku na minimum, tak tuto funkci záměrně neumožňujeme. Operátor tisku by musel manuálně zadávat rozsahy stran a nastavovat barevnost tisku ručně a ještě k tomu v pořadí stránek za sebou.

Stále si však můžete zvolit černobílý tisk celého dokumentu.

JakNapsatTextDoPDF