Vzory titulních stran

Pokud nevíte, jak má Vaše přední strana vypadat, můžete si stáhnout vzor, který lze jednoduše upravit a poté jej přiložit k objednávané pevné vazbě.

 

Ostravská univerzita - bez fakulty

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Slezsá univerzita v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Univerzita Palackého v Olomouci - bez fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta + LOGO

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, Fakulta logistiky a krizového řízení

VSB-TUO, ekonomická fakulta

VSB-TUO, fakulta bezpečnostního inženýrství

VSB-TUO, HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA, Katedra environmentálního inženýrství

VŠB-TUO, fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Vyšší odborná škola PRIGO