Nejběžnější formáty papíru v Česku

Nejběžnější formáty papíru v Česku i jinde ve světě, s výjimkou USA, Kanady, Mexika a některých jihoamerických zemí, splňují mezinárodní standard ISO 216. Tento standard byl původně (roku 1922) přijat v Německu jako DIN 476 (ovšem některé z formátů byly definovány už za francouzské revoluce v rámci přechodu na metrický systém, tyto formáty však časem upadly v zapomnění). Československo přijalo tento standard v roce 1953. Dnes platí v Česku norma „ČSN EN ISO 216“, která tyto formáty přejímá.

Označení formátu sestává z písmene následovaného číslem, např. A4. Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Z nich je řada A základní; řada B je rozšiřující, pro případy, kdy formáty řady A nevyhovují; řada C je navržena pro obálky.

 

STANDARDNÍ FORMÁTY PAPÍRU

Formáty řady A   Formáty řady B   Formáty řady C
4A0 1682×2378   - -   - -
2A0 1189×1682   - -   - -
A0 841×1189   B0 1000×1414   C0 917×1297
A1 594×841   B1 707×1000   C1 648×917
A2 420×594   B2 500×707   C2 458×648
A3 297×420   B3 353×500   C3 324×458
A4 210×297   B4 250×353   C4 229×324
A5 148×210   B5 176×250   C5 162×229
A6 105×148   B6 125×176   C6 114×162
A7 74×105   B7 88×125   C7 81×114
A8 52×74   B8 62×88   C8 57×81
A9 37×52   B9 44×62   C9 40×57
A10 26×37   B10 31×44   C10 28×40

 

BILLBOARDOVÉ PLOCHY

EURO - BILLBOARD 510 x 240cm
BIG BOARD 960 x 360 cm
AVENIR 400 x 300 cm
EAST - WEST 480 x 320cm

 

Poměrové rozdíly mezi formáty A

fromto A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A0 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2% 4.4% 3.1%
A1 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2% 4.4%
A2 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8% 6.2%
A3 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5% 8.8%
A4 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18% 12.5%
A5 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25% 18%
A6 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35% 25%
A7 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50% 35%
A8 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71% 50%
A9 2263% 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100% 71%
A10 3200% 2263% 1600% 1131% 800% 566% 400% 283% 200% 141% 100%

Rozměry obálek dle ISO/DIN (v mm)

Formát Velikost Formát obsahu
DL 110 × 220 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)
C7/C6 81 x 162 vejde se do ní 1/3 A5 (dvakrát přehnutá A5)
C6 114 × 162 vejde se do ní A6 (dvakrát přehnutá A4)
C6/C5 114 × 229 vejde se do ní 1/3 A4 (dvakrát přehnutá A4)
C5 162 × 229 vejde se do ní A5 (jednou přehnutá A4)
C4 229 × 324 vejde se do ní A4
C3 324 × 458 vejde se do ní A3
B6 125 × 176 obálka formátu C6
B5 176 × 250 obálka formátu C5
B4 250 × 353 obálka formátu C4
E4 280 × 400 B4

Použité zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Formát_papíru

http://Typo.cz