Tisková data v Illustratoru: ořezy a spad

V Adobe Illustrator, profesionálním nástroji na tvorbu vektorové grafiky, je příprava souboru pro tisk s ořezovými značkami a spadem poněkud techničtější než v online nástrojích. Ale s následujícím návodem budete mít svá tisková data připravena pro tiskárnu COPY Ostrava v žádném okamžiku!

Vytvoření nového dokumentu:

  • Otevřete Adobe Illustrator a zvolte „Nový“ (New).
  • Zadejte rozměry vašeho dokumentu, přičemž k těmto rozměrům připočítejte požadovaný spad (např. 3-5mm na každou stranu).

Nastavení spadu (Bleed):

  • V okně "Nový dokument" najdete sekci zvanou "Bleed". Zadejte zde hodnotu spadu pro všechny čtyři strany (např. 3mm).
    Nastavení ochranné zóny:
  • Pro jistotu, aby žádné důležité prvky nebyly oříznuty, vytvořte vnitřní obdélník (nebo vodící čáry) ve vzdálenosti 5 mm od okraje vašeho dokumentu. Toto vám poskytne vizuální referenci, kam umístit důležité prvky.

Nastavení ořezových značek:

  • Když je váš design hotov, přejděte na „Soubor“ > „Uložit jako“ (File > Save As).
  • Zvolte formát PDF.
  • V dialogovém okně "Uložit Adobe PDF" klikněte na záložku "Značky a náhledy" a zaškrtněte "Ořezové značky" (Trim Marks). To přidá ořezové značky na váš dokument.

Uložení souboru

  • Poté, co jste zaškrtli všechny potřebné možnosti, klikněte na "Uložit PDF". 


Vaše tisková data v Adobe Illustrator jsou nyní připravena s ořezovými značkami a spadem, a můžete je zaslat do tiskárny COPY Ostrava pro dokonalý tisk.